OFERTA

Psychoedukacja

Szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych (m.in. samopomoc emocjonalna, komunikacja, asertywność, profilaktyka wypalenia zawodowego, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, przeciążeniem, zmęczeniem – dla różnych grup odbiorców (młodzież, dorośli, rodzice, nauczyciele, personel medyczny, młodzi dorośli etc.)

Wsparcie rodziców indywidualne i grupowe.

Psychoterapia

  • Choroby somatyczne (np. kardiologiczne, dermatologiczne, autoimmunologiczne, przewlekłe)
  • Kryzysy życiowe.
  • Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne.
  • Żałoba

Psychoonkologia

  • Pomoc psychologiczna dla chorych onkologicznie i ich osób wspierających – terapia indywidualna i grupowa.
  • Warsztaty Terapii Simontonowskiej.

Szkolenia dla profesjonalistów

  • Szkolenie w procesie certyfikacji na terapeutę Terapii Simontonowskiej
  • Szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania